Informuojame, kad nuo spalio mėnesio 9 dienos „Šaltinių namų“ gyvenvietėje pradėdamas šildymo sezonas. Nuo spalio 9 dienos, gyvenamųjų ir komercinių patalpų temperatūra turi būti 18 – 22 laipsnių ribose, kuomet radiatoriuose sumontuoti termoreguliatoriai yra aukščiausioje pozicijoje (dažniausiai tai 5 skalėje). Jeigu pas jus yra įrengtas grindinis šildymas – tokia pati temperatūra turi būti pasiekta kambariuose esančiuose Uponor davikliuose nustačius aukščiausią šildymo padėtį (reguliatoriaus ratelis maximaliai atsuktas pagal laikrodžio rodyklę).

Jeigu pastebėjote, kad radiatoriai ar gyvatukai nešyla – būtinai informuokite, patikrinsime dėl kokių priežasčių taip atsitiko. Dažniausiai pasitaikančios priežastys, dėl ko nešyla radiatoriai bute/patalpose:

  1. Užsukti šildymo sistemos vožtuvai/sklendės, esančios šildymo kolektoriuje (gali būti kolektoriuje, esančiame laiptinėje, prie šildymo skaitiklių arba kolektoriuje, esančiame butuose/patalpose).
  2. Oras sistemoje. Nors yra įrengti automatinio nuorinimo vožtuvai kiekviename šildymo stove, kartais pasitaiko, kad oras patenka į radiatorius, ir dėl to nešyla. Reikia nuorinti rankiniu būdu.

Į butus/patalpas tiekiamo šilumokaičio temperatūra priklauso nuo to, kokia tuo metu temperatūra yra lauke. Sistema ir automatika šilumos mazguose yra sureguliuota taip, kad šiluma būtų naudojama efektyviai ir nebūtų švaistoma bei atitiktų higienos normas. Primenu, kad mūsų prižiūrimuose namuose ir šilumos punktuose, sistemą esame sureguliavę taip, kaip to reikalaujama įstatymuose, t.y.:

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 42: 2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ PATALPŲ MIKROKLIMATAS“

  1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės
Eil. Nr. Mikroklimato parametrai Ribinės vertės
Šaltuoju metų laikotarpiu Šiltuoju metų laikotarpiu
1 Oro temperatūra, °C 18–22 18–28
2 Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C 3 3
3 Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65
4 Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25

Būtinai informuokite mus, jeigu šildymas neveikia arba veikia netinkamai – tikrinsime/žiūrėsime/ieškosime priežasties ir šalinsime sutrikimus, tokiems esant.

Siekiame kad gyventumėte šiltoje ir jaukioje aplinkoje, todėl stengiamės kad sutrikimų šildymo sistemoje nebūtų, o jei tokių pasitaiko – kad būtų nedelsiant šalinami.